SVAKI POČETAK JE TEŽAK. Zar su krajevi lakši!? Srećom, život je krug, pa su počeci i krajevi neprimetno povezani.

Ekipa nazvana "MEMO workshop" je sebi dala zadatak da zabeleži važne tačke na tom kružnom putovanju i pomogne da se preko fotografija i video snimaka uspomene sačuvaju i ponesu u neko drugo vreme, na nove putnike, da se nekih događaja i ljudi setimo i onda kada budu već daleko iza nas. "Memo" označava sećanje, uspomenu, belešku... a "Workshop" je, naravno, radionica. Znači, mi smo radionica za uspomene.

Venčanje, svadba, krštenje, rođendan... dođu, budu i prođu i ako se ne zabeleže, mnoge stvari se zaborave. Isto tako je i sa predstavama, koncertima, proslavama jubileja. Oni postoje samo u sadašnjosti, a u budućnost ih prenose fotografije i snimci.

Ali, radionica "MEMO workshop" se ne bavi samo čuvanjem uspomena, već i kreiranjem novih, preko naših dizajnera koji će stvoriti vizuelni identitet vaše firme, ambalažu za vaše proizvode, plakate za događaje koje organizujete, reklamne materijale i sve što može da se podvede pod pojam grafičkog dizajna.

"MEMO workshop" zvanično postoji od 2008. godine, ali tom datumu prethodi dvadeset godina skupljanja znanja i iskustava kroz rad na pomenutim zadacima. Danas, tim čine, u zavisnosti od potreba, stalni i povremeni saradnici, svi školovani za svoje oblasti, inženjeri, master grafički dizajneri, sertifikovani WEB dizajneri, master audio-video montažeri.

Naša tema je čovek, naš cilj je emocija. Prioritet - sadržaj u elegantnoj i ukusnoj formi, a ne savršena forma sa sterilnim sadržajem. Nadamo se i verujemo da na ovim stranicama to možete i da prepoznate.